04

Afdeling Autovak

Gertjan Sluijter, voorzitter

Afdeling Autovak, die de belangen van behoorlijk uiteenlopende bloedgroepen vertegenwoordigt, kreeg in 2015 te maken met wisselende marktontwikkelingen. Zo zette de consolidatiegolf in de aftermarket zich voort, terwijl in de sector industrie sprake was van groei en de equipmentmarkt stabiliseerde en in sommige gevallen een lichte plus liet zien. De balans opmakend stelt scheidend afdelingsvoorzitter Gertjan Sluijter vast dat dankzij de nieuwe platformstructuur, die de drie pijlers Aftermarket, Equipment en Industry omvat, de afdeling een uitstekend jaar achter de rug heeft. “We hebben ons met iedere pijler maximaal kunnen profileren, zowel bij de Nederlandse overheid, in Brussel, op exposities als over de gehele breedte van ons netwerk. De positie van Autovak is duidelijk versterkt.”

Marktontwikkelingen

Omdat afdeling Autovak spreekwoordelijk op meerdere borden schaakt, hangt de impact van de economische conjunctuur sterk af van de sector waarin leden actief zijn. Fusies, overnames en concentraties blijven volgens voorzitter Gertjan Sluijter binnen de aftermarket een dominante factor. De consolidatie die in de sector al langere tijd gaande is, blijft zich voortzetten, zegt hij.  Lees meer >

europese vlaggen

Krachtige lobby en nieuwe initiatieven

In 2015 was het eerste jaar waarin de effecten van de nieuwe platformstructuur van Autovak volledig manifest werden. Afdelingssecretaris Jeroen van de Braak: “We hebben kunnen vaststellen dat de ingeslagen weg de juiste is, dat het concept werkt en dat het onze leden beter ondersteunt en faciliteert in roerig vaarwater.”  Lees meer >

Tech Days

RAI Industry Platform

Het RAI Industry Platform vertegenwoordigt nagenoeg alle in Nederland gevestigde internationaal opererende automotive toeleveranciers. In voertuigtechnologie en innovatief vermogen vervullen deze Nederlandse toeleveranciers, die goed zijn voor een gezamenlijke in Nederland geproduceerde omzet van zo’n 8 miljard euro, een voortrekkersrol in de wereld.  Lees meer >

EQUIPVAK

Een belangrijk initiatief voor de leden van het RAI Equipment platform betrof het besluit om van 31 mei tot en met 2 juni 2016 in het Expo Haarlemmermeer de nieuwe nationale beurs EQUIPVAK te organiseren. Vakbezoekers krijgen daar het meest brede aanbod van apparatuur, carwash en gereedschappen gepresenteerd.  Lees meer >

EQUIPVAK

Business Club

Afgelopen jaar is gebruikt om de verschillende bestaande business clubs voor jonge managers JMA, JSV en JCG Business Club van drie verschillende afdelingen binnen RAI Vereniging te combineren tot één club. Vanaf 1 januari bestaat de JCG Business Club uit 114 leden vanuit verschillende afdelingen. Ook hier wordt verder ingespeeld op de veranderende markt. De JCG Business Club organiseert jaarlijks vier informele netwerkbijeenkomst en brengt mensen samen.

vehicle-to-vehicle

eCall en Telematica

Een strategisch dossier dat in 2015 hoog op de agenda van het Platform Aftermarket stond, is het wetgevingstraject rondom eCall. Dankzij dit systeem kan een auto na een ongeval automatisch een noodsignaal aan hulpdiensten versturen.  Lees meer >

Jeroen van de Braak

Kerndossiers

Andere kerndossiers die, naast eCall en Telematica, in het verslagjaar centraal stonden betroffen de harmonisatie van de Europese APK, de beschikbaarheid van technische informatie en ‘right to repair’, de beveiliging van kentekenplaten en de opslag van gevaarlijke goederen.  Lees meer >

Autovak

Inzicht in de markt

Autovak reikt leden, op basis van verschillende marktonderzoeken, bouwstenen aan die kansen en bedreigingen inzichtelijk maken en hen helpt goede strategische keuzes in hun bedrijfsvoering te maken.  Lees meer >