05

Afdeling Fietsen

Jaap Merkus, voorzitter

De fiets heeft maatschappelijk de wind mee. Er wordt in ons land meer gefietst dan ooit. Nederlanders zijn gezamenlijk goed voor 14,5 miljard fietskilometers per jaar. Dat komt neer op gemiddeld 1.000 kilometer per inwoner. De fietsbranche verkocht in 2015 ruim één miljoen fietsen, verschaft aan ruim 3500 mensen werk en is goed voor een omzet van meer dan 1,5 miljard euro per jaar. Toch vindt Jaap Merkus, scheidend voorzitter afdeling Fietsen van RAI Vereniging, dat de overheid de fiets als mobiliteitsoplossing van de 21e eeuw best wat meer mag omarmen. ‘De meeste andere landen hebben veel meer ‘dedicated’ fiscale fietsplannen. We moeten voorkomen onze voorsprong als Nederland Fietsland te verliezen. De overheid moet onze unieke fietscultuur koesteren; Nederland moet op fietsgebied meer ambitie tonen.’

Marktontwikkelingen

Jaap Merkus, die eind vorig jaar de voorzittershamer heeft overgedragen aan Wouter Jager van de Accell Group, signaleert bij de totale Nederlandse fietsmarkt twee ontwikkelingen: het wegvallen van de bedrijfsfietsenregeling en de ijzersterke opmars van de elektrische fiets.  Lees meer >

Norm fietshelm speed pedelec

Merkus: “wat ons betreft moet er heldere wetgeving komen. Als branche hebben we de verantwoordelijkheid genomen en zijn we de uitdaging aan gegaan om zelf met een nieuwe specifieke norm voor de helm van de speed pedelec te komen.
Uitgangspunt daarbij is dat een berijder van een speed pedelec in de toekomst geen motorfietshelm hoeft te dragen, maar een helm die qua bescherming ligt tussen een fietshelm en een motorfietshelm. Het is de bedoeling om die norm in de loop van 2016 te hebben opgesteld en aan de Nederlandse overheid te presenteren.”

Stimuleren fietsgebruik

Afdeling Fietsen heeft in het verslagjaar een aantal uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan men vindt dat het gebruik van de fiets als mobiliteitsoplossing voor de 21e eeuw extra stimulering verdient. Afdelingssecretaris Sacha Boedijn vat ze als volgt samen: “fietsen is fun, gezond en duurzaam, goed voor de economie, dé slimste mobiliteitsoplossing en Nederland bezit als fietsland nummer 1 een unieke fietscultuur.”  Lees meer >

Fietsen in verkeer

Remmende voorsprong

Nederland moet de voorbeeldfunctie die het in Europa als fietsland inneemt volgens Boedijn veel meer koesteren door fietsen leuk, laagdrempelig en betaalbaar te houden door meer te investeren in goede fietsinfrastructuur, fietsenstallingen en fietssnelwegen. “Wat ik soms mis is het gebrek aan trots voor de eigen fietsindustrie.”
Lees meer >

Nationale E-bike testdagen

Fietsevent nieuwe stijl

Van 28 februari tot en met 1 maart werd tijdens de eerste editie van de Nationale (E-) Bike Testdagen in Expo Haarlemmermeer het startschot gegeven van het fietsseizoen. Dit geheel nieuwe evenement met daaraan gekoppeld de FietsVAK dag op 2 maart, werd onder auspiciën van RAI Vereniging en in nauwe samenwerking met het vakblad Tweewieler door RAI Amsterdam georganiseerd.  Lees meer >

Recycling fietsaccu’s

Het collectieve inzamelsysteem voor e-bike accu’s, dat op initiatief van afdeling Fietsen van RAI Vereniging per 1 januari 2014 in werking trad, heeft een vliegende start doorgemaakt. In datzelfde jaar werd 87.000 kilo aan fietsaccu’s ingezameld. Dat komt overeen met ruim 29.000 accu’s. In 2015 is in de eerste 9 maanden meer dan 83.000 kg aan fietsaccu’s ingezameld.  Lees meer >

Toekomstige uitdagingen

Wat de toekomst van de fiets betreft ligt er voor de branche volgens Merkus nog een aantal interessante uitdagingen in het verschiet. “Want”, zegt hij, “andere mobiliteitsvormen staan niet stil en zijn op het gebied van ‘connected drive’ vaak al veel verder. Auto’s worden zelfrijdend en bovendien schoner. Er komen waarschijnlijk voertuigen waarbij de lucht die uit de uitlaat komt schoner is dan de buitenlucht. Ook de fiets moet en zal dus gaan communiceren met de omgeving en met andere voertuigen. De komst van de slimme fiets die volledig connected is, is slechts een kwestie van tijd.”  Lees meer >

TNO smart bike