02

RAI Vereniging

Vereniging in transitie

Met ongeveer 500 leden, die gezamenlijk goed zijn voor een omzet van naar schatting zeventien miljard euro per jaar, wil RAI Vereniging nadrukkelijk de spreekbuis zijn en het voortouw nemen op alle voor de branche relevante maatschappelijke thema’s. Om optimaal te kunnen inspelen op de veranderende omgeving en de voortdurend wisselende wensen en behoeften van de achterban, stond 2015 in belangrijke mate in het teken van herpositionering van de verenigingsstructuur.

Amtrium

Herpositionering RAI Vereniging

“Implementatie van deze nieuwe organisatiestructuur moet in het eerste kwartaal van 2016 zijn afgerond”, zeggen algemeen voorzitter Steven van Eijck en directeur Olaf de Bruijn. “Dit moet er voor zorgen dat RAI Vereniging dichter bij de leden komt te staan en dat zowel de individuele als de collectieve dienstverlening richting de achterban wordt versterkt.”  Lees meer >

Sterke lobby

Een goed voorbeeld noemt Van Eijck het coalitiegedragen maatregelenpakket voor de Autobrief II waarbij RAI Vereniging een voortrekkersrol vervulde. “Dankzij de goede contacten met de verschillende ministeries, een effectieve lobby op basis van goede inhoudelijke argumenten, overtuigingskracht en, niet te vergeten, het ons gegunde vertrouwen van de gewaardeerde coalitiegenoten, is het gelukt dat het kabinet 90 procent van voorstellen uit dit ‘Mobiliteitsakkoord’, heeft overgenomen.  Lees meer >

europese vlaggen
RAI Verenigingsdag

Beurzen en evenementen

In 2015 heeft RAI Vereniging met veel succes een groot aantal beurzen en evenementen op de kaart gezet. Na één overgeslagen editie maakte de AutoRAI dit jaar een geslaagde comeback en presenteerde de wegtransportsector en de logistieke dienstverlening zich op BedrijfsautoRAI 2015.  Lees meer >

RAI PTM

Eén van de speerpunten van de uitwerking van de strategische agenda voor 2016 noemt De Bruijn het RAI Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (RAI-PTM). “RAI-PTM zet zich er voor in, de kansen die nieuwe voertuigtechnologieën en innovaties bieden, optimaal te benutten. Je zou kunnen zeggen dat dit platform dus werkt aan de mobiliteit voor de toekomst. Eén van onze kerndoelen is RAI-PTM het komend jaar nog beter te positioneren.”

EU voorzitterschap

Spannend 2016

Alles overziend concludeert Van Eijck dat 2016 een enorm spannend jaar wordt. Naast de nieuwe positionering van RAI Vereniging die dan zijn beslag krijgt, staat bijvoorbeeld ook het Nederlandse voorzitterschap van de EU hoog op de activiteitenagenda.  Lees meer >