eCall en Telematica

Om dit mogelijk te maken moet iedere auto voorzien zijn van een simkaart. Zo’n kaart biedt echter toegang tot veel meer data-uitwisseling dan uitsluitend het uitzenden van een noodsignaal. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, rijgedrag, de staat van het voertuig of de toegang tot allerlei diensten.

De vraag waar het dus om draait is, zegt Autovak-voorzitter Gertjan Sluijter: “met wie gaat de ‘connected car’ straks communiceren? Anders gezegd: wie krijgt er toegang tot die data?” Met de komst van eCall en allerlei varianten daarop als bCall, sCall en tal van andere functionaliteiten, is het volgens hem van cruciaal belang dat er een open platform komt, een eerlijk speelveld, waarbij alle partijen, anders dan alleen autofabrikanten, toegang krijgen tot de voertuigdata.

Er moet een open platform komen voor connectiviteit en telematicatoepassingen op het gebied van reparatie en onderhoudsdiensten.

“Mede dankzij een sterke lobby van Autovak via FIGIEFA ligt er nu een mandaat bij de Europese Commissie om te komen tot een Open Telematica Platform (OTP) die ook alle andere partijen – het onafhankelijke onderhouds- en reparatiekanaal, leasemaatschappijen, consumentenorganisatie etc. – toegang moet verschaffen tot voertuigdata.”

< Terug naar Afdeling Autovak