07

Afdeling Speciale Voertuigen

Gaston van Kleef, voorzitter

De markt van wegtransportmiddelen, zoals aanhangwagens, opleggers, carrosserieën en aanverwante producten, laat eindelijk weer herstel zien, constateert Gaston van Kleef, voorzitter afdeling Speciale voertuigen van RAI Vereniging. Terugblikkend stelt hij vast dat 2015 een druk en geslaagd promotiejaar voor de sector is geweest. Ook in het Europese lobbytraject via de koepelorganisatie CLCCR, waarin Van Kleef sinds kort de functie van voorzitter bekleedt, is het nodige bereikt. Zo heeft de afdeling er mede toe bijgedragen dat er, in nauwe samenwerking met CLCCR en ACEA, een model is ontwikkeld voor het vaststellen van de CO2-emissie van bepaalde combinaties in de opbouwindustrie. “Dat is voor onze achterban uitermate belangrijk, We moeten voorkomen dat er straks wetgeving komt die totaal onwerkbaar is.”

Marktontwikkelingen

Het afgelopen jaar is de markt van speciale voertuigen, na jaren van stagnatie, weer aardig in beweging gekomen, zegt Van Kleef. “De opgaande lijn is ingezet. Dat begon bij het distributievervoer, terwijl fabrikanten en leveranciers van zware opleggers en machines, kranen en andere laad- en losmiddelen, nu eveneens van de aantrekkende bouwsector profiteren.”  Lees meer >

Remco Tekstra

Sterke lobby CO2-wetgeving

Een onderwerp dat bij de afdeling hoog op de agenda staat is de toekomstige CO2-wetgeving waar de verschillende spelers binnen de branche van speciale voertuigen op relatief korte termijn mee te maken krijgen.  Lees meer >

Invoering trekkerrijbewijs

Na een intensief lobbytraject, samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN), heeft de afdeling weten te realiseren dat in het verslagjaar een rijbewijs voor trekkers is ingevoerd. Tractoren worden steeds vaker ingezet als transportmiddel en dat is een vorm van oneigenlijke concurrentie.  Lees meer >

Druk promotiejaar

In 2015 heeft afdeling SV zich zowel nationaal als internationaal opnieuw prominent op de kaart gezet. Tekstra: “Dat is één van de speerpunten van de afdeling. Het bieden van een platform voor de leden. Dat gebeurde door hen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan collectieve stands tot en met het organiseren van een complete beurs.”  Lees meer >

Schone en zuinige bussen

Om inzicht te geven in de verschillende aandrijftechnologieën op het gebied van bussen en alle andere ontwikkelingen rondom OV-busvervoer en de aanbesteding daarvan, heeft de afdeling een nieuwe website in het leven geroepen: www.schoneenzuinigebussen.nl. Hier is informatie te vinden over zaken als schoon, zuinig, emissieloos, Total Cost of Ownership (TCO).
De website geeft onder andere antwoord op vragen als: wat wordt precies verstaan onder schoon (luchtkwaliteit) en zuinig (CO2) en welke Europese initiatieven voor schoner (OV) busvervoer er zijn.

Groei veiligheidskeuringen

Een initiatief waarmee de afdeling het imago van de sector als geheel verbetert en de leden toegevoegde waarde biedt, zijn de verschillende keurmerken die de gebruiksveiligheid en betrouwbaarheid van veel producten moet waarborgen. Inmiddels bestaan er keurmerken voor laadkleppen (LPK), autolaadkranen (ALK), laad- en lossystemen (LLS).  Lees meer >

Maak Ecocombi's grensoverschrijdend

De laatste jaren is een steeds groter aantal langere en zwaardere vrachtwagencombinaties (LZV’s), ook wel ecocombi’s genoemd, op het Nederlandse wegennet toegelaten.  Lees meer >

Verkoopcijfers

Afdeling Speciale Voertuigen 2015 2014
Zware aanhangwagens en opleggers 13.359 10.921
Lichte aanhangwagens 17.299 15.705