Kerndossiers

Harmonisering APK
Bij de harmonisering van de APK pleit het RAI Equipment Platform er onder andere voor dat de beschikbaarheid van de benodigde specifieke technische informatie voor fabrikanten van test equipment beschikbaar blijft; dat het toepassen van nieuwe kalibratie- en diagnosesystemen binnen deze periodieke keuring mogelijk wordt, evenals het benutten van roet- en NOx-metingen bij moderne dieselvoertuigen, en dat emissiemetingen via de uitlaat (tailpipe meting) versus OBD-EOBD (On Board Diagnostics) behouden blijven.

APK-metingen moeten op basis van zowel tailpipe als OBD plaats vinden.

Het RAI Equipment Platform is van mening dat emissiemetingen binnen de APK op basis van zowel tailpipe als OBD-EOBD moeten plaatsvinden. De discussie hierover is door de recente ‘dieselgate’ weer volop opgelaaid. Hetzelfde geldt voor de problematiek rondom het bewust verwijderen van roetfilters.”

Evaluatie beschikbare technische informatie
Autovak blijft er op hameren dat technische informatie van personenauto’s die nodig is voor het naleven van de Euro 5-regelgeving, beschikbaar moet zijn voor alle partijen in de autobranche, zoals fabrikanten en distributeurs van reparatieapparatuur, -gereedschap en onderdelen. De afdeling trekt in dit dossier samen met FIGIEFA op en steunt in dit verband een onderzoek van de Europese Commissie naar het functioneren van de Euro 5-norm en de naleving van de regels.

Beveiliging kentekenplaten
Een betere bevestiging van kentekenplaten en een goed werkend GAIK-systeem (Gecontroleerde Afgifte en Inname van Kentekenplaten) is een onderwerp waarvoor Autovak zich al langer sterk maakt. In dit kader is Autovak, samen met een groot aantal andere maatschappelijke partijen, een sterk voorstander van de introductie van zogeheten RFID-technologie (Radio Frequency Identification Data) in kentekenplaten. Met deze techniek is het naar de mening van de afdelingsvoorzitter beter mogelijk om adequaat op te treden tegen fraude en criminaliteit van gestolen voertuigen en/of kentekenplaten. “Wij blijven daarom in gesprek met de verschillende betrokken ministeries om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.”

Opslag gevaarlijke stoffen
Om gespecialiseerde kennis die nodig is voor de opslag van gevaarlijke stoffen optimaal aan de leden beschikbaar te stellen is Autovak bezig met een uitgebreide inventarisatie hoe fabrikanten en grossiers hier mee dienen om te gaan.

< Terug naar Afdeling Autovak