Krachtige lobby en nieuwe initiatieven

De successen waren voor de verschillende platformen, waarvoor veel nieuwe initiatieven werd ontplooid, op tal van terreinen zichtbaar. Onder andere door middel van een daadkrachtige lobby op tal van (meestal) Europese dossiers en in nauwe samenwerking met de Europese koepels, zoals CLEPA, FIGIEFA en EGEA, waarin Autovak met bestuurszetels is vertegenwoordigd.

Dankzij de nieuwe platformstructuur staat er nu een groot aantal kerndossiers en lobbytrajecten goed op de rit. Veel zaken zijn in gang gezet en op heel veel terreinen zijn we ‘ongoing’. En dat biedt kansen voor de toekomst.

< Terug naar Afdeling Autovak