06

Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers

Alex van den Hoff, voorzitter

De markt van gemotoriseerde tweewielers had, hoewel nog niet terug op het niveau van 2008, het afgelopen jaar de wind mee. De totale verkopen van alle categorieën – motorfietsen, snor- en bromfietsen – groeiden met bijna 4 procent. En daarmee nam ook het aantal eigenaren van deze vervoermiddelen gestaag toe. Op dit moment telt ons land ongeveer 2 miljoen bezitters van een gemotoriseerde tweewieler. “Daarmee is dit vervoermiddel zo dominant aanwezig in het Nederlandse verkeersbeeld, dat je van de overheid zo langzamerhand mag verwachten dat zij een dergelijk fenomeen ook beleidstechnisch serieus neemt”, zegt afdelingsvoorzitter Alex Van den Hoff. “Dus niet alleen als een bedreiging, maar juist als een oplossing voor binnenstedelijke problemen.”

Toekomstscenario's

Precies op het moment dat het gesprek met Van den Hoff en afdelingssecretaris Gemma Warmerdam plaatsvindt, is voor zowel de motorfiets- als de scooterbranche een retailstudie verschenen.  Lees meer >

Lobby richtlijn beschermende kleding

Het afgelopen jaar heeft de afdeling GT opnieuw vol gas gegeven om een voor de achterban zo gunstig mogelijk klimaat te bewerkstelligen.   Lees meer >

BPM en MRB

De afdeling heeft zich in het verslagjaar eveneens ingezet om ervoor te zorgen de door staatssecretaris Wiebes in zijn Autobrief II met ingang van 2017 aangekondigde verlaging van de MRB van 2 procent ook voor motoren veilig te stellen. Daarnaast zouden motorfietsen bij voorkeur ook moeten worden meegenomen in de aangekondigde afbouw van de BPM.  Lees meer >

Gemma Warmerdam

Scooter Recycling Nederland (SRN)

Eén van de initiatieven die de afdeling heeft genomen en dat aansluit bij verantwoord ondernemen ten aanzien van milieu- en veiligheidsgevoelige onderwerpen, betreft de oprichting van Scooter Recycling Nederland (SRN) in 2012.  Lees meer >

Stigmatiseer niet

Van den Hoff als Warmerdam storen zich beiden aan het stigma van ‘overlast veroorzakend en vervuilend’ dat berijders van gemotoriseerde tweewielers stelselmatig opgeplakt krijgen: ‘voortdurend moeten we ons als sector verweren en onterechte kritiek pareren.”  Lees meer >

Méér dan elektrisch

Ruimte voor gemotoriseerde tweewielers kwam ook naar voren uit het onderzoek ‘Verkeer in de Stad’, dat de ANWB onlangs heeft laten uitvoeren naar slimme routestructuren in de binnenstad, waarvan de conclusie luidde: behandel tweewielers nu eens als een volwassen verkeersmodaliteit en pas daar de omgeving op aan.  Lees meer >

Gedragsrichtlijnen leidend

Hoe kijken afdelingsvoorzitter en secretaris naar de toekomst? Welke trends en ontwikkelingen zien zij? Een van de uitdagingen waar zij, in samenwerking met de overheid, voor zeggen te staan is ervoor te zorgen dat er minder wordt gedacht in termen van OV, fiets, auto of motor.  Lees meer >

snorfiets op fietspad

Verkoopcijfers

Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers 2015 2014
Motorfietsen 11.351 10.326
Bromfietsen 17.916 16.437
Snorfietsen 48.138 46.658