03

Afdeling Auto’s

Steven van Eijck, voorzitter

Voor afdeling Auto’s was 2015 een jaar waarin veel voor de achterban is gerealiseerd. Zo vervulde de afdeling een voortrekkersrol bij de voorstellen aan kabinet en Tweede Kamer om te komen tot een integraal Mobiliteitsakkoord. Met als belangrijkste resultaat dat afdeling Auto’s er in is geslaagd de overheid ervan te overtuigen dat de BPM op termijn moet worden afgeschaft. Afdelingsvoorzitter Steven van Eijck, spreekt in dit verband van ‘een kroonjuweel waar jaren aan is gewerkt en dat nu voor een aantal jaren in de wet is verankerd.’ Met de afbouw van de BPM is naar zijn mening eveneens de weg geplaveid om de discussie over betalen naar gebruik weer te laten opbloeien.

Marktontwikkelingen

De markt van zowel personen- als bedrijfswagens vertoonde in 2015 een opgaande lijn. Met het aantrekken van de economie kwam bij de personenwagens een eind aan de uitgestelde vervangingsvraag, signaleert Van Eijck. Dit vertaalde zich voor 2015 in een verkoopplus van 16 procent. Wat volgens hem een positief effect had is dat inmiddels bekend is hoe de nieuwe fiscale wet- en regelgeving rondom auto’s er uit komt te zien.  Lees meer >

Private lease

Secretaris Wijnand de Geus wijst op nog een andere opvallende marktbeweging. In 2015 heeft het fenomeen private lease zijn daadwerkelijke intrede gedaan in de consumentenmarkt. En dit biedt particulieren tal van interessante mogelijkheden om een auto privé te leasen. “Als deze ontwikkeling mainstream wordt, kan dit de totale markt van nieuwe personenauto’s op termijn positief beïnvloeden. Private lease vergt immers geen grote investering en brengt een nieuwe auto voor grote groepen consumenten dichterbij.”

Wijnand de Geus

Zware en lichte bedrijfswagens

De bedrijfswagensector kon 2015 afsluiten met dubbele groeicijfers. Bij de vrachtwagens, en in het kielzog daarvan de categorie speciale voertuigen, stonden alle seinen op groen. De afzet in het segment vanaf 3,5 ton steeg met 30 tot 35 procent met als consequentie dat de orderportefeuilles goed gevuld waren. “Het is duidelijk dat transportondernemers weer willen investeren”, verduidelijkt De Geus. “Niet alleen vervangen zij bestaand materieel, maar vervoerders plaatsen tevens bestellingen voor extra voertuigen om aan de aantrekkende vraag te kunnen voldoen.” Ook de bestelwagensector kon tevreden terugblikken, met een verkoopplus van ongeveer 10 procent.

Autofiscaliteit

Een dossier waar afdeling Auto’s zich al vele jaren intensief mee heeft beziggehouden, en waarvan de inspanningen in het verslagjaar vruchten afwierpen, is de vurige wens om de overheid ervan te overtuigen dat de BPM moet verdwijnen.  Lees meer >

AutoRAI en BedrijfsautoRAI

Maar liefst twee grote beurzen werden onder auspiciën van afdeling Auto’s in 2015 in RAI Amsterdam georganiseerd. Na vier jaar afwezigheid maakte de AutoRAI 2015 in april een geslaagde comeback. Niet minder dan 291.717 bezoekers (+8%) bezochten het grootste autofeest van Nederland. Twee derde van hen waardeerde de beurs met een 8 of hoger.  Lees meer >

ARN

ARN Europese showcase

Afdeling Auto’s heeft in 2015 met Auto Recycling Nederland (ARN) voor de komende vijf jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het recyclen van voertuigen die in Nederland op de markt komen. De overeenkomst maakt het mogelijk om auto’s tegen lagere kosten nog efficiënter te recyclen. Van Eijck is trots op de recyclingprestatie van ARN, die met 96 procent ongeëvenaard is. “Dat is uniek. ARN is een Europese showcase die wij tijdens het Europees voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016 beslist zullen promoten.”

uitlaat auto

Consumentenvertrouwen

Zorgelijk noemt Van Eijck de commotie die is ontstaan door de fraude van Volkswagen AG met software in de VS. “Dit heeft geleid tot een schokeffect bij de gehele auto-industrie en in de samenleving. De enorme Europese discussie die dit teweeg heeft gebracht heeft ook gevolgen gehad voor het vertrouwen van de Nederlandse consument. Afdeling Auto’s werkt op dit moment hard aan dit vertrouwen en aan het wegnemen van de negatieve perceptie die dit incident op de hele branche heeft.”
Dat gebeurt in nauwe samenwerking met andere partijen, zoals de Europese koepel ACEA en samen met de voorzitters van alle andere Europese zusterorganisaties.

europese vlaggen

Europese top

Dat de afdeling er in is geslaagd om minister Schultz van IenM uit te nodigen voor en te vergezellen bij een bezoek aan de Europese koepel ACEA, bewijst opnieuw hoe hecht de banden met de politiek zijn. Van Eijck spreekt van een ‘uniek’ moment dat plaatsvond tijdens de persdag van de Internationale Autosalon in Geneve in maart 2015. Daar voerde minister Schultz gesprekken met de CEO’s van alle autofabrikanten en heeft zij hen en ACEA uitgenodigd om actief deel te nemen aan de Europese top op 13 en 14 april in Amsterdam.  Lees meer >

Betalen naar gebruik agenderen

Vooruitkijkend naar 2016 waarschuwt De Geus ervoor dat, nu de economie op stoom komt en iedereen de mond vol heeft van Intelligente Transport Systemen (ITS) en connected cars, het gevaar dreigt dat investeringen in (slimme) infrastructuur een beetje naar de achtergrond dreigen te verdwijnen. “Het is van groot belang dat infrastructurele investeringen doorgaan en zo mogelijk naar voren worden gehaald. De economie groeit en als we niet oppassen staan we straks weer helemaal vast.”

Van Eijck sluit zich hier volmondig bij aan en voegt daar tot besluit aan toe dat wat hem betreft, en zeker nu een nieuw kabinet in aantocht is, de tijd rijp is om de discussie over betalen naar gebruik weer in alle hevigheid te gaan voeren. “Betalen naar gebruik maakt het namelijk veel beter mogelijk om aan te sluiten bij de behoeften van de consument. Afdeling Auto’s staat in de startblokken om hier een leidende rol in te spelen.”

Verkoopcijfers

Afdeling Auto’s 2015 2014
Personenauto’s 449.350 387.572
Bestelauto’s 57.707 51.761
Vrachtauto’s 14.111 11.016