Inzicht in de markt

Zo geeft de After Sales Monitor van RAI Vereniging en BOVAG inzicht in het aantal onderhoudsmomenten, het aantal APK’s en het bedrag dat Nederlandse consumenten aan onderhoud van personenauto’s besteden. Het gaat hierbij, benadrukt Van de Braak, om een momentopname. Om leden inzicht te geven in ontwikkelingen op de wat langere termijn heeft de afdeling vrij recent, samen met BOVAG, de studie ‘Visie Toekomst Aftersales’ laten uitvoeren. Dit onderzoek biedt, in een markt met dalende omzetten, krimpende marges en minder onderhoudsmomenten, een viertal toekomstscenario’s richting 2025, die garagisten kunnen hanteren om hun business modellen nog eens goed tegen het licht te houden.

Prognosemodel
In het verlengde hiervan laat de afdeling in 2016 een ICPD-studie uitvoeren, een prognosemodel voor de onderhouds- en reparatiemarkt tot en met 2020. “Dit onderzoek”, zegt afdelingssecretaris Jeroen van de Braak, “moet betrouwbare marktgegevens leveren over de ontwikkeling van het Nederlandse wagenpark en in kaart brengen wat dit betekent voor de onderhoudsmarkt. Wat zijn de trends?”

Kijkend naar de toekomst stelt afdelingsvoorzitter Gertjan Sluijter vast dat Autovak met de lopende dossiers een stevige vinger aan de pols moet houden in 2016 en 2017. “En”, besluit hij, “het is van het grootste belang om, in een markt met een dalende tendens, de leden optimaal te blijven faciliteren en te ondersteunen bij de verschillende veranderingen die op dit moment in de sector plaatsvinden. Dan doel ik niet alleen op de marktvolumes, maar ook op wetgeving en de ontwikkelingen bij de marktspelers zelf. De verschillende onderzoeken bieden daarvoor een uitstekende basis en handvatten.”

< Terug naar Afdeling Autovak