Sterke lobby CO2-wetgeving

Afdelingssecretaris Remco Tekstra merkt in dit verband op dat dit dossier weliswaar bij de achterban speelt, maar dat de impact ervan nog niet voldoende bij iedereen op het netvlies staat. “Er is op dit moment geen CO2-regelgeving voor trucks, laat staan voor de opbouwindustrie. Vandaar dat de afdeling in Brussel, waar dit dossier wordt bepaald, een stevige vinger aan de pols houdt en proactief meedenkt over oplossingen.” Want, vult hij aan: “Het is de bedoeling dat de EU in 2018 met een eerste indicatie voor CO2-wetgeving komt.”

Het is een ramp als Brussel een van personenauto’s afgeleide opgehoogde CO2-emissienorm voor trucks zou opleggen.

Van Kleef licht de complexiteit van dit onderwerp toe: “De CO2-emissie van een vrachtwagen/opleggercombinatie hangt deels af van het voertuig zelf, maar een onbekende factor is het gewicht van de lading. Wat verder een belangrijke rol speelt is de aerodynamica-coëfficiënt van een combinatie. Gelukkig is Brussel al overtuigd van het feit dat een vrachtwagen wezenlijk anders is dan een personenwagen, want het zou een ramp zijn als Brussel had besloten eenzelfde soort systematiek voor de CO2-emissiewaarden, die geldt voor personenauto’s, als norm te stellen voor trucks en opleggers.”

Om te voorkomen dat Brussel met onwerkbare wetgeving voor de opbouwindustrie komt, heeft de afdeling, samen met de CLCCR, VDA en ACEA het voortouw genomen en meegewerkt aan een model (VECTO) voor het vaststellen van de CO2-uitstoot van een bepaalde voertuigcombinatie.

< Terug naar Afdeling Speciale Voertuigen