Invoering trekkerrijbewijs

Van Kleef: “Voorheen mochten 16-jarigen een zware landbouwtrekker / opleggercombinatie besturen zonder rijbewijs, met alle gevolgen van dien voor onder andere de veiligheid. Ook op het gebied van technische en milieueisen lopen tractoren flink achter, en dat terwijl transportondernemers wel aan allerlei strenge wet- en regelgeving moeten voldoen.

Aan die vorm van oneigenlijke concurrentie is nu, met de introductie van een rijbewijs en in de toekomst nog de kentekenplicht, gelukkig deels een einde gekomen.”

< Terug naar Afdeling Speciale Voertuigen