Maak ecocombi’s grensoverschrijdend

Hier heeft afdeling SV lang voor gepleit, aangezien deze voertuigen beduidend minder belastend zijn voor het milieu, bijdragen aan een betere benutting van de wegcapaciteit en interessante mogelijkheden bieden voor nieuwe logistieke concepten.

Inmiddels rijden er in ons land zo’n 1.100. De ambitie van de afdeling is om ecocombi’s ook grensoverschrijdend te krijgen. Van Kleef: “Dat is goed voor de industrie als geheel, maar nog belangrijker is dat op de langere trajecten de milieuvoordelen pas goed tot hun recht komen. Maak je deze voertuigen grensoverschrijdend, dan is sprake van een significante CO2-winst, omdat een transporteur dan per liter diesel veel meer lading mee kan nemen. Per saldo vervangen twee ecocombi’s drie gewone trucks.”

Tekstra legt uit dat feitelijk niets het invoeren van ecocombi’s in de weg staat. “Het is helaas vooral een politiek dossier. Zowel Brussel als de individuele lidstaten gebruiken het imago van dit vervoermiddel volstrekt onterecht als argument om de inzet op grotere schaal en buiten de eigen landsgrenzen tegen te gaan.”

Zij beschouwen, vult Van Kleef aan, LZV’s vaak als een soort ‘monstertruck’ en als ongewenste concurrent van andere transportmodaliteiten, waarvan nota bene niet eens bekend is hoeveel CO2 die uitstoten. Hier ligt voor ons als afdeling een grote uitdaging om die verkeerde perceptie bij de politiek weg te nemen.”

< Terug naar Afdeling Speciale Voertuigen