Groei veiligheidskeuringen

In 2015 werden er in totaal zo’n 25.000 veiligheidskeuringen uitgevoerd die, beklemtoont Van Kleef, werden getoetst door een onafhankelijke instantie. Dat aantal groeit gestaag en lag in het verslagjaar bijna 25 procent hoger dan in 2014.

Daarnaast is er nog het certificeringssysteem PieK-Keur dat mede op initiatief van afdeling SV is ingevoerd en dat zichtbaar maakt dat vrachtwagens en andere transportmiddelen bij het laden en lossen voldoen aan de wettelijke eisen qua geluidsemissies van 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur en 60 dB(A) tussen 23.00 en 7.00 uur. Zo biedt het PieK-Keur QuietTRUCK certificaat transportondernemers ruimere mogelijkheden om binnen stedelijke gebieden, buiten venstertijden, winkels en supermarkten te bevoorraden. Tekstra: “Deze trucks zijn aanzienlijk stiller en dit maakt het mogelijk om ze tot 24 uur per dag in te zetten en die grotere flexibiliteit levert een forse positieve bijdrage aan de Total Cost of Ownership (TCO).”

< Terug naar Afdeling Speciale Voertuigen