BPM en MRB

Van den Hoff noemt de hele gang van zaken rondom de BPM en MRB uiterst merkwaardig. “Toen de BPM/MRB destijds werd ingevoerd, werden gemotoriseerde tweewielers integraal meegenomen met als motivatie dat er geen uitsluiting van motorvoertuigen mocht zijn.

Motorfietsen niet meenemen in de afbouw van de BPM/MRB valt niet te verkopen.

Maar nu er wordt afgebouwd neemt de staatssecretaris van Financiën in zijn voorstel de motorfiets niet mee. Motorfietsen lijken van zo’n gering belang, dat ze best buiten beschouwing gelaten kunnen worden. Dat valt toch niet te verkopen?”

< Terug naar Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers