Scooter Recycling Nederland (SRN)

Om ervoor te zorgen dat een afgedankte brom- of snorfiets volgens wettelijke bepalingen wordt gedemonteerd, heeft SRN een landelijk dekkend netwerk van inleverpunten en demontagebedrijven opgezet, waarbij de laatste eigenaar zijn of haar voertuig kan inleveren. Op dit moment bestaat dit netwerk uit 170 inleverpunten – vooral dealerbedrijven van brom- en snorfietsen – en vergunde demontagebedrijven.

Slopen in eigen beheer
Gemma Warmerdam: “De oprichting van SRN geschiedde op vrijwillige basis en in nauw overleg met Auto Recycling Nederland (ARN). Om dit systeem goed van de grond te krijgen ondervonden we helaas veel tegenwerking van de overheid. Eén van de voorwaarden om SRN rendabel en succesvol te maken is namelijk het aanscherpen van de regels omtrent Slopen In Eigen Beheer (SIEB). Dit stelt de branche in staat een aantal zaken te bewerkstelligen: het ontwikkelen van een programma om oude vervuilende scooters eenvoudig van de weg te halen; er voor zorgen dat recycling plaats vindt conform dezelfde strenge eisen als bij auto’s en een einde maken aan malversaties met framenummers.”

Er moet een einde komen aan Sloop in Eigen Beheer.

Al drie jaar verzoeken we de staatssecretaris van IenM om het in eigen beheer slopen van brom- en snorfietsen te beperken. Al drie jaar worden we van het kastje naar de muur gestuurd. Het lijkt wel of de politiek goede initiatieven van de markt om duurzaam en milieuvriendelijk met grondstoffen om te gaan liever om zeep helpt dan prijst en ondersteunt.”

ORB-melding
Een punt dat hier volgens Van den Hoff nauw op aansluit is dat dealers verplicht zijn om oude ingenomen scooters, die zij voor de sloop willen afmelden, eerst in hun bedrijfsvoorraad op te nemen. “Voor deze zogeheten ORB-melding betalen zij sinds dit jaar veel hogere transactiekosten. En die zijn voor een scooter even hoog als voor een auto. Die kosten moeten omlaag, want anders is het voor een dealerbedrijf financieel aantrekkelijker om een kenteken voor Sloop In Eigen Beheer af te melden. Dat is natuurlijk een ongewenste situaties omdat het draagvlak van SRN (lees: een goed landelijk dekkend netwerk) daardoor in gevaar komt. Tot nu toe moeten we helaas vaststellen dat de overheid onvoldoende prioriteit geeft om SRN tot een succes te maken.”

< Terug naar Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers