Gedragsrichtlijnen leidend

“Er zijn nu al duidelijke ontwikkelingen dat scooter en fiets qua technologie naar elkaar toegroeien”, stelt Van den Hoff. “Er is zelfs al een cross-over tussen auto en motorfiets in de vorm van MP3-achtige voertuigen en in de toekomst komen er bepaalde typen vervoermiddelen die niet meer puur classificeerbaar zullen zijn als fiets of motor. Die kruisbestuivingen nemen toe. Dit betekent dat vanuit beleidsoogpunt een indeling op basis van lichte, middelzware en zware transportmodaliteiten veel logischer zou zijn. Daar zou de overheid vervolgens wetgeving en gedragsregels op moeten enten. Dat is iets geheel anders dan zeggen: dit is de techniek en daaruit vloeit een bepaalde gedragsregel voort.”

Maak techniek ondergeschikt aan gedrag.

Het moet juist andersom, besluit hij. “Maak techniek ondergeschikt aan gedrag. Kijk naar de omgeving, de verplaatsingsbehoefte en de gewenste snelheid in een gebied en pas daar de gedragsregels en wetgeving op aan. Het valt toch niet uit te leggen dat iemand die ergens met een scooter te hard rijdt, wordt ingehaald door een elektrische fiets die dat wel mag. Dat is ook qua handhaving niet werkbaar.”

< Terug naar Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers