Lobby richtlijn beschermende kleding

Gemma Warmerdam  wijst op de Europese lobby die in nauwe samenwerking met de koepelorganisatie ACEM is gevoerd om het voorstel, dat van de Europese Commissie heeft gedaan met betrekking tot de normen voor beschermende motorkleding, aan te passen.

“Deze richtlijn voor beschermende kleding, die wordt omgezet in een verordening, kon op steun rekenen van de branche maar wel met enkele essentiële aanpassingen. De intentie van de Commissie was dat, door het stellen van Europees geharmoniseerde eisen aan motorkleding, producenten hun kleding zouden certificeren en de consument in heel Europa beter weet welke bescherming hij koopt. De richtlijn was op veel punten echter onduidelijk en liet veel ruimte open om als producent te bepalen of men kleding wel of niet certificeerde. Met steun van ACEM is afgelopen jaar gelobbyd tot wijziging van het huidige Commissievoorstel.”

< Terug naar Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers