Marktontwikkelingen

Merkus stelt vast dat 2015 het eerste jaar was dat Nederland het moest doen zonder bedrijfsfietsenregeling. Deze voor zowel werknemers als werkgevers fiscaal gunstige regeling was jaarlijks goed voor 20 procent van de verkopen. “Het effect van die uitfasering werd na het eerste kwartaal van het verslagjaar merkbaar. Dit zorgde, met name in het segment van de conventionele- en hybride fietsen in de prijsklasse tussen de 600 en 900 euro, voor een krimp. Weliswaar is er een alternatief in de vorm van de nieuwe WKR-regeling, maar die is zeer algemeen en niet specifiek toegesneden op het fiscaal aantrekkelijk maken van de fiets. Vandaar dat wij ons als branche blijven inzetten voor het fiscaal ondersteunen van de fiets.”

Tegelijkertijd stelt Merkus vast dat de markt van elektrische fietsen zich veel positiever ontwikkelt dan verwacht. Werden er in 2014 nog 223.000 e-bikes verkocht, in 2015 ligt dit aantal volgens hem zeker 10 procent hoger. Daarmee gaat het aandeel van de elektrisch ondersteunde fiets al gauw richting de 25 procent. “De extra groei in het e-bikesegment doet vermoeden dat, naast de vervangingsmarkt, de jongere doelgroep meer vertrouwd raakt met de elektrische fiets, zowel in het woon-werkverkeer als het fietsen naar school.”

Veel potentie ziet de afdelingsvoorzitter in de speed pedelec. Dit segment blijft, vervolgt hij, sterk groeien en is vooral in trek bij forensen. Eén kanttekening maakt hij wel: ‘de onzekerheid over een eventuele helmplicht voor deze snelle e-bike heeft voorlopig een drukkend effect op dit segment. Om deze categorie verder te kunnen laten groeien is het dus van groot belang op afzienbare termijn alle onduidelijkheden rondom dit dossier weg te nemen.

< Terug naar Afdeling Fietsen