Remmende voorsprong

“Als Tesla hier een warehouse opent, loopt politiek Den Haag over van enthousiasme. Terwijl Nederland nota bene beschikt over een groot arsenaal aan innovatieve fietsfabrikanten. Die krijgen relatief weinig aandacht.”

Jaap Merkus voegt daar aan toe dat in Nederland sprake is van de ‘wet van de remmende voorsprong’. “We liepen altijd wel voorop, maar dreigen nu achterop te raken door te veel op onze lauweren te gaan rusten. Nederland moet op fietsgebied gewoon veel meer ambitie tonen.” Als goed voorbeeld noemt hij de WKR. “De meeste andere EU-lidstaten hebben veel beter en meer dedicated fiscale fietsplannen. Of kijk naar de aanleg van fietsinfrastructuur. Als Londen fietspaden aanlegt zijn die veel beter dan in Nederland.”

Andere landen hebben veel meer ‘dedicated’ fiscale fietsplannen.

Merkus noemt het Nederlands fietsbeleid, hoewel de intentie goed is, teveel versnipperd. Veel initiatieven worden overgeheveld naar lagere overheden zonder dat Den Haag voldoende coördineert en regie houdt, vindt hij.
Ook als het gaat om Europese wetgeving schikt ons land zich, vervolgt Merkus, als een schoothondje naar hetgeen Brusselse beleidsmakers opleggen. “Waarom? Onze fietscultuur en fietsindustrie is volstrekt onvergelijkbaar met die van andere landen. Eigenlijk zouden we tegen Brussel moeten kunnen zeggen: uw wetgeving is voor Nederland niet van toepassing, want wij zijn nu eenmaal anders.”

< Terug naar Afdeling Fietsen