Toekomstige uitdagingen

Merkus wijst in dit verband op recente proeven door TNO met een smart bike die is voorzien van een computer en tal van sensoren die voortdurend allerlei data verwerken en de berijder van informatie voorzien en waarschuwen wanneer bijvoorbeeld op een onoverzichtelijk kruispunt een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan. Ook de automobilist krijgt bij een naderende fietser een signaal en indien nodig remt de auto vanzelf.

Op dat terrein liggen, besluit Merkus, nog tal van technologische en innovatieve mogelijkheden om het fietsgebruik nog verder te stimuleren en comfortabeler te maken. Daar voegt hij aan toe er van overtuigd te zijn dat de fiets onderdeel uitmaakt van een integrale mobiliteitsvraag, waarbij de consument telkens kan kiezen voor de vervoersmodaliteit – of een mix daarvan – die afhankelijk van tijdstip en plaats het meest praktisch is. β€œDe ene keer de auto, dan weer de fiets, de gemotoriseerde tweewieler of het OV of een hybride vorm. Daar liggen nog volop kansen!”

< Terug naar Afdeling Fietsen