Europese top

“Het centrale thema op de agenda is dan autonoom rijden. Aan de orde komen dan zaken als: hoe kan de industrie hier optimaal op inspelen en hoe dient de Europese wetgeving te worden aangepast om autonoom rijden mogelijk te maken en te faciliteren?”

Volgens Van Eijck is dit opnieuw een duidelijk voorbeeld van de nieuwe koers die de afdeling in 2015 is gaan varen, met als doel om op tal van relevante maatschappelijke thema’s het voortouw te nemen en als spreekbuis voor de gehele branche op te treden. “Op dit moment zijn we de strategische agenda voor 2016 aan het bepalen. Cruciaal onderdeel daarbij is het manifest maken van onze wensen op het gebied van autofiscaliteit en automobiliteit richting het nieuw te vormen kabinet in 2017. Verder zal de integrale mobiliteitsvraag van consumenten in de toekomst steeds meer centraal komen te staan. Denk dan aan zaken als private lease, carpooling, smart mobility en connectiviteit. De implementatie van deze onderwerpen zal 2016 zeker kleuren, evenals het Nederlands voorzitterschap van de EU.”

< Terug naar Afdeling Auto’s