Herpositionering RAI Vereniging

Met het aantreden van dr. Steven van Eijck als nieuwe algemeen voorzitter van RAI Vereniging, is er in het verslagjaar een andere dynamiek binnen het secretariaat ontstaan en is de organisatie geleidelijk een andere koers gaan varen. In dat veranderingsproces trekken algemeen voorzitter en directeur voortvarend als een gestroomlijnde tandem op. Van Eijck: “Binnen RAI Vereniging is toekomstbestendige mobiliteit één van de kernthema’s. Maar daarbij past uiteraard ook een toekomstbestendige interne organisatie. De vraag was dus: sluit datgene wat RAI Vereniging de leden biedt nog wel voldoende aan bij wat zij van ons verwachten? Doen wij de goede dingen en doen we de dingen goed?”

Fit voor de toekomst
Om dat goed in kaart te kunnen brengen is Frans Huizenga, dé expert in Nederland op het gebied van verenigingsstructuren en brancheorganisaties, gevraagd om dit te inventariseren, legt De Bruijn uit. “Hij heeft onderzocht wat de kernstrategieën van RAI Vereniging moeten zijn om fit te zijn voor de toekomst en welke organisatiestructuur daar het beste bij past. Bij afdeling Auto’s heeft de nieuwe structuur inmiddels zijn beslag gekregen. Voor de overige afdelingen vindt de implementatie vóór eind maart 2016 plaats.”

Heldere strategische agenda
Volgens Van Eijck moeten de effecten van die transformatie op tal van terreinen zichtbaar zijn, zowel voor de leden als voor de verschillende stakeholders van RAI Vereniging. Zo komt er een heldere strategische agenda om beter te kunnen inspelen op tal van actuele mobiliteitsthema’s, zoals ITS, duurzaamheid, veiligheid, circulaire economie, de maakindustrie en alternatieve brandstoffen. Ook zullen, vervolgt hij, de afdelingen in hun huidige vorm gaan verdwijnen. “Daarvoor in de plaats komen nog specifiekere homogene, voor de achterban scherp herkenbare secties. Die krijgen een dominante rol toebedeeld met als doel de dienstverlening richting de leden te versterken en hun belangen beter te kunnen behartigen.”

RAI Vereniging wil nadrukkelijk een leidende rol vervullen op tal van mobiliteitsthema’s.

Daarnaast wil RAI Vereniging, vult De Bruijn aan, nadrukkelijk een leidende rol vervullen als het gaat om allerlei mobiliteitsthema’s. “Daarvoor voelen wij ons maatschappelijk verantwoordelijk. Bovendien vinden en verwachten leden ook van ons dat RAI Vereniging primair de partij is om als spreekbuis en gesprekspartner voor de gehele branche op te treden.”

< Terug naar RAI Vereniging